Header Ads

Header ADS

Bộ luật hình sự 2015: Tất tần tật các điểm mới


Nếu như nói Bộ luật dân sự 2015 quan trọng đối với toàn thể người dân, bởi liên quan đến quyền nhân thân và quyền tài sản thì Bộ luật hình sự 2015 cũng không kém phần quan trọng bởi liên quan đến tội phạm và hình phạt.Khi vi phạm, chúng ta không thể viện dẫn lý do không biết để lãnh tránh trách nhiệm hình sự, vì vậy, sau đây, Dân Luật sẽ tổng hợp toàn bộ điểm mới Bộ luật hình sự 2015 so với Bộ luật hình sự 1999 và các Bộ luật sửa đổi, bổ sung.


Mình điểm qua các thông tin quan trọng của Bộ luật hình sự 2015 trước khi tổng hợp điểm mới:

- Bộ luật hình sự gồm 3 phần, 26 chương và 426 điều.

- Trong đó, nội dung từng phần gồm:

Phần thứ nhất: Những quy định chung

Chương I: Điều khoản cơ bản

Chương II: Hiệu lực của Bộ luật hình sự

Chương III: Tội phạm

Chương IV: Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự

Chương V: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự

Chương VI: Hình phạt

Chương VII: Các biện pháp tư pháp

Chương VIII: Quyết định hình phạt

Chương IX: Thời hiệu bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

Chương X: Xóa án tích

Chương XI: Những quy định đối với pháp nhân phạm tội

Chương XII: Những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Phần thứ hai: Các tội phạm

Chương XIII: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

Chương XIV: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

Chương XV: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân

Chương XVI: Các tội xâm phạm sở hữu

Chương XVII: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

Chương XVIII: Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Chương XIX: Các tội phạm về môi trường

Chương XX: Các tội phạm về ma túy

Chương XXI: Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

Chương XXII: Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

Chương XXIII: Các tội xâm phạm về chức vụ

Chương XXIV: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

Chương XXV: Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu

Chương XXVI: Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh

Phần thứ ba: Điều khoản thi hành

- Bộ luật hình sự 2015 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và thay thế Bộ luật hình sự 1999 và Bộ luật hình sự sửa đổi 2009
Được tạo bởi Blogger.