Header Ads

Header ADS

Lời nhắn gửi từ một người bạn

Thế giới này còn nhiều khổ đau là vì con người không biết để ý và chia sẻ với người khác. Đâu cần những chuyện lớn lao. Những cái nhỏ nhoi mà ai cũng làm được. Điều quan trọng là chúng ta có muốn làm hay không. 

Được tạo bởi Blogger.