Header Ads

Header ADS

Bàn tay yêu thương

Không cần bạn phải làm điều gì to tát, vĩ đại mới được ghi nhận. Có những cử chỉ, hành động rất nhỏ thôi nhưng có khi nó lại tạo ấn tượng khó phai với người đối diện. Và...có những cử chỉ đi theo suốt cuộc đời của một ai đó vì cử chỉ đó chính là tiếng nói của trái tim.


<
Được tạo bởi Blogger.