Header Ads

Header ADS

Quà của mẹ Cám


Nhiều lúc mình rất ngưỡng mộ các bạn viết thế này : "Không những sản xuất kinh doanh giỏi mà ông còn là người biết giữ chữ tín trong làm ăn, nên anh rất được các thương lái tin cậy, quý mến." - Đầu câu là ông, cuối câu là anh. Sửa mấy cái này giống như mẹ Cám quăng cho 2 cái sàng trộn đậu và gạo bắt nhặt vậy.
Được tạo bởi Blogger.