Header Ads

Header ADS

Hoa Trường Sa

Nếu tính về số lần đi Trường Sa thì nhân vật chính trong tác phẩm này là Nhà báo nữ đã đi Trường Sa nói riêng và đi các vùng biển có bộ đội hải quân Việt Nam đóng quân nói chung nhiều nhất.


Được tạo bởi Blogger.