Header Ads

Header ADS

[NB] Điện thoại giảm dần về kích thướcNguồn hình: Internet

58 năm trôi qua, máy điện thoại giảm dần về kích thước.
Ảnh chụp 1958 ở Nhật (mượn trên mạng).
Thêm một chút: Phải mất 100 năm sau khi điện thoại ra đời, toàn thế giới mới có được 1 tỷ thuê bao cố định, nhưng chỉ trong vòng 5 năm gần đây, số thuê bao di động toàn thế giới đã lên đến 7 tỷ, dù điện thoại di động mới được phát minh chừng 30 năm qua.
Được tạo bởi Blogger.