Header Ads

Header ADS

Lặng nhìn Biên bản kiểm kê di vật liệt sỹ Gạc Ma từ facebook Phong Duong

Biên bản kiểm kê di vật liệt sỹ Gạc Ma
Đây là biên bản kiểm kê di vật liệt sỹ Phan Văn Thiềng, quê Đồng Trạch, hy sinh ngày 14.3.1988 ở Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam.
Biên bản ghi có 1 bộ quân phục, một áo lót, một khăn mặt, 1 đôi tất, 1 đôi giày. Hiện gia đình anh vẫn còn giữ tấm giấy này.
Nhìn vào ứa nước mắt. Hành trang người lính thật giản dị. Nhưng ý chí yêu nước là xả thân, hy sinh quên mình cho dặm dài nước non.
Được tạo bởi Blogger.