Header Ads

Header ADS

Bắc anh cả - nam anh hai, tại sao vậy?

Đã bao giờ bạn tự hỏi, vì  sao người bắc gọi người con lớn là “ anh cả, chị cả”, trong khi miền nam lại gọi là “ anh hai, chị hai”. Ở miền nam, hai tiếng “ anh hai, chị hai” không chỉ dùng cho người con lớn, mà họ còn dùng cho những người mà họ có thiện cảm và có phần kính trọng. Khi về miền tây, thật không khó để nghe lời mời chào ngọt lịm: “ mua dùm em kí xoài anh hai ơi! Chị hai ơi, thịt hôm nay tươi lắm nè” Tại sao vậy?
Ảnh: Internet

Thời Lê Trung Hưng có một người tên Nguyễn Kim. Ông vốn là Chiêu Huân Tĩnh Công, là người có công khôi phục Lê triều, kiên trung gan dạ, đạo đức sâu dày, ông có 3 người con là Ngọc Bảo, Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng. Sau khi Nguyễn Kim mất, con rể ông là Trịnh Kiểm mang danh phò tá vua Lê lên nắm quyền. Kiểm giết chết em vợ mình là Nguyễn Uông vì lo xa rằng em rể sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp.. Sau khi Nguyễn Uông bị Trịnh Kiểm giết chết, Nguyễn Hoàng cũng bắt đầu lo lắng cho số phận của mình, ông lo rằng một ngày nào đó, kẻ bị giết sẽ là mình nên đến gặp trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để xin chỉ giáo. Trạng Trình sau khi xem quẻ thì phán: “ Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”

Nghe lời trạng, Nguyễn Hoàng bàn với chị, tìm cách chạy qua dãy Hoành Sơn. Lo chồng sẽ giết em mình, vài hôm sau, Ngọc Bảo thưa với chồng về việc cho Nguyễn Hoàng dời đến Thuận Hóa để khai khẩn và trấn giữ, vì vùng này vẫn còn rất hoang sơ. A ha, đây là vùng rừng thiêng nước độc, đi dễ khó về nên Trịnh Kiểm đồng ý ngay.
Năm Mậu Ngọ, Thái sư đương triều Trịnh Kiểm trên triều đã thưa với vua Anh Tông cho con trai thứ hai của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng được đem quân vào Thuận Hóa khai khẩn và trấn thủ. Vua Anh Tông chuẩn tấu. Gia đình Nguyễn Hoàng cùng đoàn quân của mình ngoái nhìn lại mảnh đất này một lần nữa, lòng bồi hồi, lần này đi mấy khi về được…
                                                                 Ảnh: Internet
Rồi họ cùng nhau tiến về phía nam, bên kia dãy Hoành Sơn.

Lại nói về đoàn quân đi theo Nguyễn Hoàng, đoàn quân này đa phần toàn là con thứ. Vì theo tục ta, con trai cả, người đích tôn được miễn đi lính xa, phải ở nhà phụng dưỡng cha mẹ già để giữ tròn đạo hiếu. Và vì thế, trong đoàn quân ấy không có con cả. Đoàn anh hai ấy đã khai phá phương nam, mở mang bờ cõi, là một bước mở đầu cho sự hưng thịnh của các triều đại về sau. 
Ngày nay, không chỉ dùng trong gia đình, người phương nam còn thường dùng danh từ “ anh hai” để gọi những người lớn, những người mà họ nể sợ, kính trọng. Một phần có lẽ cũng do xuất phát từ sự kính trọng người anh hai vĩ đại – Chúa Tiên Nguyễn Hoàng – Thế tổ triều Nguyễn, phần vì nhớ ơn đoàn “ con thứ” đã rời xa gia đình, khai khẩn nên vùng đất miền nam.

Định Nguyên
Được tạo bởi Blogger.