Header Ads

Header ADS

Truy cập nhanh tập tin và thư mục trên máy tính

Quản lý thư mục gọn gàng đôi khi là công việc rất mệt mỏi. Tìm tập tin, thư mục nằm trong nhiều thư mục khác nhau không những mất nhiều thời gian mà còn giảm năng suất làm việc của bạn. Công cụ quản lý tập tin nhỏ gọn Quick Access PopUp sẽ giúp bạn dễ dàng truy cập thư mục, tập tin yêu thích nhanh chóng.
Bước 1: Tải và cài đặt phần mềm Quick Access PopUp (QAP) hoàn toàn miễn phí.
Bước 2: Mở thư mục mà bạn muốn thêm vào Menu của QAP.
Bước 3: Dùng chuột để mở thư mục hoặc sử dụng phím tắt Windows + W. Phần mềm cũng cho phép người dùng chọn phím tắt khác trong phần cài đặt.
Bước 4: Click chọn Add This Folder để thêm thư mục vào Menu. Thao tác này sẽ mở ra một hộp thoại cho bạn tùy chỉnh.

Bước 5: Bây giờ bạn có thể đổi tên thư mục hoặc đưa thư mục con vào Menu bằng cách bật tính năng Live Folders. Lựa chọn này sẽ cho phép tạo Menu con và nội dung sẽ được cập nhật khi có thay đổi về tập tin/thư mục con bên trong thư mục.


Quick Access PopUp là phần mềm giúp người dùng dễ dàng truy cập thư mục, tập tin nhanh chóng. Ngoài ra, phần mềm cũng cho phép thêm ứng dụng (Apps), Documents, Links hay các trang FTP. Chuyển đổi giữa các lựa chọn này nằm trong Menu My QAP Essentials.

Được tạo bởi Blogger.