Header Ads

Header ADS

Ông Noel không mặc đồ đỏ

Ngày xưa có một người đàn ông đi khắp thề giới, thường quà cho những đứa trẻ trên đường ông qua...tinh thần của ông Noel là sự chia sẻ, tình thương.

Được tạo bởi Blogger.