Header Ads

Header ADS

Hai viên gạch xấu

"Đôi khi, chúng ta lại quá nhạy cảm với những lỗi lầm của người khác. Khi có ai đó mặc lỗi, ta nhớ từng chi tiết, và mỗi khi ai đó nhắc đến họ là ta lại liên hệ ngay đến những lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm."


Được tạo bởi Blogger.