Header Ads

Header ADS

Cách đặt tựa vừa rẻ tiền vừa coi thường bạn đọcNgười thông minh không bao giờ mở cái đường dẫn vào một bài có tựa khiêu khích quá lố như thế này. Đơn giản bởi người làm báo tử tế không dụ thiên hạ xem bài của mình bằng cách đặt tựa vừa rẻ tiền vừa coi thường người đọc như thế này.


Được tạo bởi Blogger.