Header Ads

Header ADS

Dế

DẾ

Tuổi thơ ở nông thôn dường như bé con nào cũng thích chơi với dế. dế lửa, dế than, dế trống, dế mái. Những con dế trống lửa gáy te te rung cánh khiến đám trẻ khoái chí vỗ tay la ó.

Dế - Hình ảnh: Internet


Đứa trẻ nào cũng có cái lon, và đứa trẻ nào cũng biết đi bắt dế, nuôi dế.

Dế của tuổi thơ gáy tự nhiên, thích thì gáy, không thích thì chọc cũng không them nhúc nhích.

Dế của tuổi thơ đá vô tư, đá đến gãy càng cũng đá và đá rất hồn nhiên.

Dế của tuổi thơ xung trận bằng tinh thần thượng võ.

Lớn lên, giữa thành thị chả có cục đất nào mà cũng có dế.

Dế không có đất nên dế gáy lung tung, gáy theo suy diễn và gáy cả những chuyện không có thật.

Dế của tuổi lớn cũng đá, đá xéo, đá hiểm và đá bằng thủ thuật.

Dế lớn rồi nên nuốt luôn tinh thần thượng võ, xung trận bằng những trò hạ đẳng.

Dế của tuổi thơ đầu đen, ăn cỏ, dế của tuổi lớn đầu cũng đen mà …ăn bẩn.

Hồi nhỏ, mất con dế ngồi tiếc ngẩn ngơ.

Hồi lớn, sống chung với dế thấy ức chế cực kỳ.

01/20/2012 08:11 am
Minh Thùy
Được tạo bởi Blogger.